AKPA Kimya Bursları - 2023-2024

Ahmet

AKPA Kimya 2023-2024 yılı burs başvuruları başladı

AKPA Kimya Burs Türleri

Başarı Bursunun Koşulları: Türkiye Cumhuriyeti eğitim kurumlarında lise, ön lisans, lisans, lisansüstü (tezli yüksek lisans/doktora) düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden öğrenim gördükleri dönem sonunda genel başarı ortalaması (CGPA) veya dönem başarı ortalaması (GPA) 3.75 veya üzeri olan, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde genel başarı ortalaması (CGPA) veya dönem başarı ortalaması (GPA) sadece 100'lük not sistemi uygulayan okullarda 94 veya üzeri olan ve burs başvurusu koşullarını taşımak kaydıyla ekonomik durum ve başarı değerlendirmesi yapılarak öğrenci başarı bursu almaya hak kazanır.

Destek Bursunun Koşulları: Türkiye Cumhuriyeti eğitim kurumlarında ilköğretim, ortaöğretim, lise, ön lisans, lisans, lisansüstü (tezli yüksek lisans/doktora) düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden başarı ortalaması 3.50 veya dönem başarı ortalaması (GPA) sadece 100'lük not sistemi uygulayan okullarda 88 veya üzeri olan ve burs başvurusu koşullarını taşımak kaydıyla ekonomik durum ve başarı değerlendirmesi yapılarak ihtiyaç sahibi öğrenciler destek bursu almaya hak kazanırlar.

Engelli ve Üstün Yetenekli Bursu: Türkiye Cumhuriyeti eğitim kurumlarında ilköğretim, ortaöğretim, lise, ön lisans, lisans, lisansüstü (tezli yüksek lisans/doktora) düzeyinde öğrenim gören engelli ve üstün yetenekli başarılı, ihtiyaç sahibi öğrenciler, özel kurum belgesini sunmak koşuluyla engelli veya üstün yetenekli burs çeşitlerinden sadece birini (1) almaya hak kazanırlar.

Burs Başvuru Şartları

  1.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2.  Ailesi ile birlikte daimi ikametgahı Türkiye Cumhuriyeti'nde olmak,
  3.  Öğrenim görülen son öğretim yılını kesintisiz olarak Türkiye Cumhuriyeti eğitim kurumlarında tamamlamak suretiyle örgün eğitim veren Türkiye Cumhuriyeti eğitim kurumlarında okumak,
  4.  Aşağıda belirtilen ekonomik koşulları haiz olmak,
  5.  Başarı ve Destek Bursu başvurusunda bulunan öğrencilerin burs alabilmeleri için, çalışmıyor olmaları ve/veya maaş ve/veya ücret almıyor olmaları ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Devletinde faaliyet gösteren herhangi bir kurum ve kuruluştan ve/veya uluslararası bir kuruluştan burs, nakdi yardım veya başka bir isim altında herhangi bir ödenek almamış olmaları koşuldur,
  6.  Başarı, Destek, Engelli ve Üstün Yetenekli Bursu başvurusunda bulunan öğrencinin, aile geliri burs başvurusu yapılan yılın mali yılbaşı olan Ocak ayındaki asgari ücret dikkate alınarak aşağıdaki kriterler çerçevesinde belirlenir ve değerlendirilir.

A. Ailenin gelirinin aylık brüt asgari ücret tutarında, 2 katı kadar veya altında olması halinde, ailenin Türkiye Cumhuriyeti eğitim kurumlarında öğrenim gören sadece bir (1) çocuğu Başarı, Destek, Engelli ve Üstün Yetenekli Burslarından sadece birini almaya hak kazanır.

B. Bu Tüzük kuralları uyarınca, Başarı, Destek, Engelli ve Üstün Yetenekli Burslarından herhangi birine başvuru yapmak için ailenin ekonomik durum değerlendirilmesi yapılması ve burs almaya hak kazanan ve/veya burs almaya devam eden öğrenciler, yukarıdaki (A) ve (B) alt bentlerinin kuralları uyarınca aile geliri kriteri belirlenmesinde değerlendirmeye tabi tutulur.

- Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim gören öğrencilerden öğrenim gördükleri dönem sonunda genel başarı ortalaması (CGPA) veya dönem başarı ortalaması (GPA) 3.75 veya üzeri olanlarda, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde genel başarı ortalaması (CGPA) veya dönem başarı ortalaması (GPA) sadece 100'lük not sistemi uygulayan okullarda 94 veya üzeri olanlarda, veya muadili derecelendirme sistemindeki en üst derece diliminde (excellent, distinction, A) olanlarda ekonomik ve başarı durum değerlendirmesi yapılarak burs başvuru koşullarını taşıması aranır.

- Lisansüstü (tezli yüksek lisans/doktora) programlarda öğrenim gören öğrencilerin ve ailelerinin ekonomik ve başarı durum değerlendirmesi yapılarak burs başvuru koşullarını taşıması aranır.

C. Evliöğrenciler Başarı, Destek, Engelli ve Üstün Yetenekli Burslarından herhangi birine başvuru yapamazlar.

D. Boşanmış veya yasal ayrılık sürecinde ayrı yaşayan anne ve babaların çocuklarının özel durumları anne ve babalarının çalıştığı kurumlardan alınacak gelir belgeleri dikkate alınarak değerlendirilir.

Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2023

Burs başvurusu yapmak için yapmanız gereken adımlar:

  • Tüzük İnceleme: Detaylı bilgi için burs tüzüğümüzü inceleyin ➡ Burs Tüzüğü
  • Başvuru Formu: Başvuru formunu eksiksiz doldurun ➡ Başvuru Formu
  • Taahhütname ve Rıza Formu: Bursiyer Taahhütnamesi ve Açık Rıza Formunu doldurun ➡ Taahhütname | ➡ Rıza Formu
  • Belge Ekleme: Burs başvuru formundaki Gerekli Belgeleri tamamlayın; Başvuru Formu, Bursiyer Taahhütnamesi ve Açık Rıza Formu ile birlikte burs@akpakimya.com e-posta adresine göndererek başvurunuzu tamamlayın.

Detaylı bilgi ve başvuru için ulaşabileceğiniz e-posta adresi: burs@akpakimya.com

AKPA Kimya Burs Duyurusu

Yorum Gönder

Merhaba, eğer soru sorduysanız kısa sürece sizlere cevap vermeye çalışacağız.
Çerezler
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.
Oops!
İnternet bağlantınızla ilgili bir sorun var gibi görünüyor. Lütfen internete bağlanın ve tekrar göz atmaya başlayın.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.