Mehmet ve Esra Cansız Vakfı Bursu

Ahmet

 


Mehmet Esra Cansız Vakfı, kuruluşundan günümüze uzanan süreçte modern hayatın şekillenmesine öncülük eden yeni keşifleri desteklemeyi amaçlayarak daha iyi yaşam standartlarının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Temel değerleri arasında adalet, şefkat, merhamet, vefa, dürüstlük, şeffaflık, yardımlaşma, paylaşma, sevgi ve saygı ilkelerini benimseyen Vakıf, toplumsal sorumlulukları yerine getirerek her kesime umut, ışık ve bilinç olmayı hedeflemektedir.

Mehmet ve Esra Cansız Vakfı 2023-2024 yılı burs başvuruları başladı.

Başvuru Şartları

 •  Başvuru yapabilmek için üniversitelerde örgün eğitim görüyor olmak gerekir. (Önlisans, Açık öğretimi, uzaktan eğitimi, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaz)
 • Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddi durumunun yetersiz olması gerekir. Bunun için ailesinin ve kendinin mal varlığını ve gelir durumunu belgelendirmekle yükümlüdür.
 • Bursiyer adaylarında başarılı olma not ortalaması 2,00 ve üzeri olma şartı aranmaktadır.
 • Bursiyer adaylarının T.C. vatandaşı olma şartı bulunmaktadır.
 • Aile aylık gelirinin asgari düzeyde veya altında olması gerekmektedir.
 • Bursiyer adayının başvuru yaptığı tarihte 25 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir.
 • Bu koşullara uymayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Burs Başvuru Dönemi
Burs başvuruları, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından vakfın web sayfasından ilan edilen tarihler arasında  yapılır. Bu tarihler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.

Seçim
Burs Başvuru Yönerge ekindeki Burs Başvuru Formları, Mehmet Esra Cansız Vakfı’nca Başvuru Değerlendirme Anahtarı’na göre değerlendirilir. Öğrenciler aldıkları puana göre, en yüksek puandan başlayarak sıraya konulur, bu sıraya göre tespit edilen adaylar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Yönetim Kurulu gerekli görürse ek belgeler ister ve mülakat yapar. Onay için Mütevelli Heyeti’ne sunulur. (Mütevelli Heyeti’nce burs alması uygun görülen öğrencilerle temasa geçilerek işlemler başlatılır.) Burs kontenjan, tutar, süre ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir

Ödenecek Burs Miktarı
Burstan yararlanan öğrencilere o öğrenim yılında her ay ne miktarda karşılıksız burs verileceği Mütevelli Heyeti’nce kararlaştırılır.

Burs Süresi
Burs süresi, bursiyerin kayıtlı olduğu öğrenim programının normal öğrenim süresi kadardır. Hazırlık sınıfında eğitim gören öğrencilerin burs sürelerine 1 yıl eklenir.
Vakıf bursları 9 ay süreyle verilir.
Bursiyerlerin eğitimlerinin son yılında mezuniyet ayı olan haziran ayından sonra ödeme yapılmaz.
Burs veren sağlamış olduğu bursu herhangi bir gerekçe göstermeden sonlandıracağı gibi bursiyer seçme koşullarını ve burs verme koşullarını, miktarını, süresini dilediği şekilde belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Burs Devamlılığı ve Kesilmesi
Her öğretim yılının ders yılı öğrencilerin başarı durumları öğrenciler tarafından vakfa bildirilir. Bursiyerlerden beklenen başarı kriteri sağlandığı sürece bursları devam eder. Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçı tespit edilen öğrencilerin bursları kesilir.

 • Yanlış bilgi vermesi veya beyanda bulunması,
 • Yıllık not ortalamasının (transkript ortalaması) 4’lük sistemde 2.0’ın altında (ya da muadili) olması veya önceki dönemlerden başarısız dersinin bulunması.
 • Vakıf yönetimi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında iletmemesi,
 • Vakıf tarafından dönemsel talep edilen transkript ve gerekli diğer dokümanlara ilişkin bilgilendirmeyi veya sistem güncellemelerini zamanında yapmaması,
 • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
 • Öğrencinin disiplin cezası almış olması,
 • Kesin hükümle mahkûm olması,
 • Başka bir kurumdan veya kişi(ler)den aylık nakit yardımı şeklinde burs alan öğrencilerin (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve burs hariç) tespiti halinde burs komisyonu tarafından burs tamamen kesilir ve tekrar burs alabilme hakkını kaybeder.
Yürürlülük
Bu yönetmelikte herhangi bir nedenle yer almamış bir durum ortaya çıktığında, yönetim kurulunun alacağı karar uygulanır.

Vicdani Hükümlülük
Vakıf bursları karşılıksızdır, yine vakıf bursları bursiyere herhangi bir maddi sorumluluk ve külfet yükleme amacı taşımadığı gibi bursiyeri böyle bir sorumluluk altına da sokmamaktadır. Ancak öğrenimini tamamlayan her vakıf bursiyeri, iş hayatına atıldıktan sonra, maddi imkanı doğrultusunda kendi gibi bir öğrenciye destek vermekle vicdanen sorumludur.

Sosyal Faaliyet, Tanıtım ve Mezunların Takibi
Bursiyerler ile toplantı düzenlenerek bursiyerlerin birbirleriyle ve Vakıf İdarecileri ile tanışmaları sağlanır.

Bursiyerlerin Vakıf ile sosyal ilişkiler kurmaya dair istekleri teşvik ve takdir edilir. Böylece, öğrencilerin Vakfı sadece para ödeyen değil, kendilerinin tüm gelişmeleri ile ilgilenen ve destek veren bir kurum olarak tanımaları amaçlanır.

Mezun olan burs alan öğrenciler ile kendi rızası ve isteği dahilinde iletişim devam ettirilerek dayanışmanın sürdürülmesi amaçlanır.

Diğer Hükümlülükler:
Bu yönetmelikte herhangi bir nedenle yer almamış bir durum ortaya çıktığında, yönetim kurulunun alacağı karar uygulanır. (Bu yönergede kapsanmayan konular hakkında yapılacak işlemler Yönetim Kurulunun yetkisindedir)
Yukarıda kapsam ve içeriği belirlenen burs yönetmeliğini; burs veren kurum olan Mehmet-Esra Cansız Vakfı Mütevelli Heyeti dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir.


Son Başvuru Tarihi: 5 Eylül 2023


Başvur

Yorum Gönder

Merhaba, eğer soru sorduysanız kısa sürece sizlere cevap vermeye çalışacağız.
Çerezler
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.
Oops!
İnternet bağlantınızla ilgili bir sorun var gibi görünüyor. Lütfen internete bağlanın ve tekrar göz atmaya başlayın.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.