TEV Kız Öğrenci Yurtları Bursu

Ahmet

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı, ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, İzmir, Trabzon ve Ankara’daki devlet üniversitelerinde öğrenim gören veya öğrenim görmeye hak kazanan kız öğrencilere yurt bursu (TEV Yurtlarında ücretsiz barınma imkânı) sağlamaktadır. Burslu kalan öğrencilere ayrıca cep harçlığı da verilmektedir

TEV Kız Öğrenci yurtları 2023-2024 yılı burs başvuruları başladı.

İzmir Balçova'daki kız öğrenci yurduna ailesi İzmir dışında ikamet eden, Trabzon'daki kız öğrenci yurduna ailesi Trabzon dışında ikamet eden, Ankara’daki kız öğrenci yurduna ailesi Ankara dışında ikamet eden kız öğrenciler başvuru yapabilecektir.

İl sınırları içerisinde ancak uzak ilçelerde oturanların başvuruları komisyonda değerlendirilmektedir.

içindekiler

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Başka bir kurumdan (kamu veya özel) burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan geri ödemeli öğrenim kredisinin alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
 • Ara sınıflar için:
  • Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak,
  • Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve
  • 1 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak.
 • Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

ADAY OLAMAYACAKLAR

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri (COVID-19 önlemleri kapsamında verilen uzaktan eğitim bu maddeye dahil değildir.)
 • Ücretli, değişim programlı bölümlerde öğrenim görenler,
 • Üniversite için 25, yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşından büyükler,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz.

EKLENECEK BELGELER

TEV’in internet sayfasından doldurulan 'TEV Kız Öğrenci Yurtları Burslu Başvuru Forumuna' ek olarak aşağıda sıralanan belgeler hazırlanmalı ve TEV tarafından SMS veya e-posta ile adaylara iletilecek linke yüklenmelidir.  (e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)

 1. TEV Kız Öğrenci Yurtları Burslu Başvuru Formu,
 2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği (e-devlet ve ÖSYM ‘den alınabilir.)
 3. Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (e-devlet veya ÖSYM'den alınabilir.),
 4. Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir.),
 5. Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
  • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçmiş olması gerekmektedir.
 6. Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,
 7.  1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı, fotoğraf arkasına ad-soyad yazılmalıdır.),
 8. “Adli Sicil ve Arşiv Kaydı” belgesi (e-devletten alınabilir),
 9. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir.))
 10. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devletten alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)
 11. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.),
 • Çalışan anne ve baba için; onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir),
 • Serbest çalışan anne-baba için; b.son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)
 • Emekliler için; aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir )
 • Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.
 • Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için; Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)
 • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için; ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.)
 • Önemli not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)
12. Anne ve baba adına araç varsa, araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

13. Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği. 

14. Anne ve baba adına Risk Merkezi Raporu Belgesi (e-devletten alınmalıdır.)

Not: (Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)

EVRAKLARIN TESLİM SÜRECİ: 

TEV burs başvuru tarihi sona erdikten sonra ön eleme yapacaktır. Ön elemeyi geçen adaylar yukarıdaki belgeleri hazırlayarak TEV tarafından adaylara bildirilecek linke yükleyeceklerdir. 

- COVID-19 önlemleri nedeniyle süreçlerde değişiklik olduğu takdirde adaylara duyuru yapılacaktır.

ÖN DEĞERLENDİRME: 

- TEV tarafından başvuran adaylar sistemdeki bilgileri üzerinden ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirmeyi geçen adaylara sms veya e-posta ile mülakata katılabileceği bildirilecektir.

- Ön değerlendirmeyi geçen adayların hangi tarihte mülakata gireceği duyurulacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR

 • TEV Kız Öğrenci Yurtları Burslu Başvuru Formuna eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,
 • TEV Kız Öğrenci Yurtları Burslu Formu sonunda yer alan; Taahhüt, Vicdani Yükümlülük ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme Belgesindeki onaylarının eksik olması
 • durumunda yapılan başvurunuz geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz.
 • Kredi Yurtlar Kurumundan burs alanlar TEV bursuna başvuramaz. Kredi Yurtlar Kurumundan Öğrenim kredisi alınmasının sakıncası yoktur.
 • Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler.
 • Burs kazanan öğrencilere cep harçlığı ödenebilmesi için banka hesabı Vakfımız tarafından açılacak ve bildirilecektir. Öğrencilerin hesap açtırmalarına gerek bulunmamaktadır.
 • Başvuru formları, sorunlara sebep olduğu için kesinlikle cep telefonundan doldurulmaya çalışılmamalı, bilgisayardan doldurulmalıdır.
 • Formla ilgili sorularınız için tev_egitim@tev.org.tr e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz.

YURTLARIMIZIN ADRESLERİ:

İZMİR için;

Özel TEV Cumhuriyet Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Korutürk Mahallesi Lider Sokak No:21-23 Balçova/İzmir
Tel: 0232 278 27 27
Faks: 0232 278 08 34
e-posta: tev_yurt_izmir@tev.org.tr

TRABZON için;

TEV Trabzon Özel Kız Öğrenci Yurdu
2 nolu Bostancı Mah. Şahin Sok. No: 6 Trabzon
Tel: 0462 888 01 00
Faks: 0462 888 01 04
e-posta: tev_yurt_trabzon@tev.org.tr

ANKARA için:

Türk Eğitim Vakfı Ankara Özel Kız Öğrenci Yurdu
Eti Mah. Maltepe Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
Turna İş Merkezi No: 68 Çankaya/Ankara
Tel: 0312 230 89 83 – 0312 230 89 86
e-posta: tev_yurt_ankara@tev.org.tr

Yurt Bursunun Başlaması

Yurt Bursu kazandığı kendisine duyurulan adaylar, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra TEV Yurt Yetkilisinin onayı ile yurtta kalmaya başlayabilecektir.

Yurt bursiyerlerine verilen cep harçlığı ödemesi eylül ayından geçerli olarak haziran ayına kadar yurtta kaldığı sürece verilmektedir.

Yurt Bursunun Kesilmesi

Yurtta barınma bursu, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca sağlanır. Normal öğrenim süresi sonunda öğrencinin yurtta barınma süresi de sona erer.

Vicdani Yükümlülük

Öğrenimimi tamamlayan her burslu iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı ve kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

2023-2024 yılı TEV Kız Öğrenci Yurtları Cep Harçlığı Miktarı: Aylık 2000 TL

Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2023

Başvur

TEV'in diğer burs başvuruları henüz başlamamıştır. Başlayınca instagram sayfamız ve web sayfamızda duyuru yapacağız.

 • Meslek Lisesi Bursu için: 11 Eylül 2023-15 Ekim 2023
 • Üniversite Bursu için: 4 Eylül 2023- 24 Eylül 2023
 • Üstün Başarı Bursu için: 28 Ağustos 2023- 17 Eylül 2023
 • Üstün  Başarı Sanat Bursu için: 16 Ekim 2023- 6 Kasım 2023
 • Yüksek Lisans ve Doktora Bursu için: 11 Eylül 2023- 15 Ekim 2023

Yorum Gönder

Merhaba, eğer soru sorduysanız kısa sürece sizlere cevap vermeye çalışacağız.
Çerezler
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.
Oops!
İnternet bağlantınızla ilgili bir sorun var gibi görünüyor. Lütfen internete bağlanın ve tekrar göz atmaya başlayın.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.