TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursu

Ahmet

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Burs Başvurusu
 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Burs Başvurusu

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 2023-2024 burs başvuruları başladı. Devlet üniversitelerinin Harita/Geomatik Mühendisliği Bölümlerinde hâlihazırda öğrenim gören, ailesinin toplam gelir miktarı yalnızca zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak kadar olan ve başvuru sonrasında sunacakları belgeler ile ekonomik durumunun yeterli olmadığını belgeleyen 60 (Altmış) öğrenciye Odamızca karşılıksız 1.500,00 TL (binbeşyüzTL) ihtiyaç bursu verilecektir.

Başvuru şartları

1- Ailesinin toplam gelir miktarının sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak kadar olduğunu ve ekonomik durumunun öğrenimini sürdürmek için yeterli olmadığını belgeleyen, Türkiye’deki devlet üniversitelerinin harita/geomatik lisans programlarını kazanıp kayıt yaptıran ve hâlen öğrenim gören öğrencilere; Burs Değerlendirme Kurulunun yapacağı değerlendirme sonrası Oda Yönetim Kurulunun onayıyla karşılıksız burs verilecektir.

2- Başvuru sahibi tarafından https://burs.hkmo.org.tr/ adresindeki başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

3- Başvurular tamamlandıktan sonra öğrencilerin, kendilerinden istenecek belgelerin asıllarını Odaya şahsen teslim etmeleri veya kargo, iadeli-taahhütlü posta ya da APS yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

4- Burs Değerlendirme Kurulu; başarı durumu, aile durumu ve hane halkı toplam gelir miktarı, öğrenim esnasında ailesiyle birlikte yaşama durumu, barınma durumu, Oda ve öğrenci üye faaliyetlerindeki etkinlik ve Kredi Yurtlar Kurumu da dâhil başka bir yerden burs alınıp alınmadığı gibi verileri değerlendirerek burs alacak toplam öğrenci sayısını dikkate alarak ihtiyaç bursu almaya hak kazanan öğrencileri belirler.

5- Hane halkının toplam geliri, o yıl için ilan edilen açlık sınırının altında kalanlara öncelik tanınır. Öğrencinin başka bir yerden burs ya da kredi alması eleme kriteri olmaz; ancak seçim yapılırken gelir durumu açısından birden fazla kişi arasında kalınması durumunda hiçbir yerden burs almayanlara öncelik tanınır.

6- Burslar, eğitim-öğretim yılı süresince 9 (Dokuz) ay boyunca (Kasım – Temmuz ayları arası dönem) aylık olarak ödenir.

7- İhtiyaç bursuna ilk defa başvuracak olan öğrencilerde öğrenci üyelik koşulu, başvuru aşamasında aranmaz; ancak kabul edilmeleri sonrasında bursun ödenmesi ve sonraki yıllarda tekrar burs başvurusunda bulunması durumunda öğrenci üyelik kaydı ön koşuldur.

8- Eksik veya yanıltıcı bilgi ve belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılır.

9- Burs değerlendirme sonuçları, başvuru sahiplerinin formda belirttikleri e-posta adresine tebliğ edilecektir.

10- Kurulun değerlendirme sonucu aldığı kararlar, Oda Yönetim Kurulu kararı ile onaylanır. Bu kararlara ilişkin alınan Oda Yönetim Kurulu kararları kesindir. Herhangi bir itiraza konu edilemez.

11- İhtiyaç bursu almaya hak kazanan öğrenciler, aynı usul ve esaslar ile sonraki yıllarda yeniden burs başvurusu yapabilir. Ancak yeniden başvuru ve değerlendirmeye tabi tutulurlar.

12- İhtiyaç bursunun kesilmesi ile ilgili konular Oda Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır ve öğrenciye bildirilir.

13- Burs almaya hak kazanan öğrencinin öğrenimine herhangi bir nedenle ara vermesi, Oda öğrenci üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi, üniversite ile ilişkisinin kesilmesi, öğreniminin bitmesi veya bir başka bölüme geçiş yapması durumlarının herhangi birinin gerçekleşmesi hâlinde bursu kesilir. Ayrıca TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Burs Yönergesi’nde belirtilen burs alma koşullarını sağlamadığının sonradan anlaşılması veya eksik, yanıltıcı ya da yanlış bilgi ve belge sunduğunun tespit edilmesi durumunda bursu kesilir, öğrenci hakkında yasal işlem başlatılır ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince o zamana kadar ödenen tüm meblağ yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

HKMO İhtiyaç Bursuna dair irtibat ve iletişim yalnızca e-posta yoluyla egitim@hkmo.org.tr adresi üzerinden yapılacak olup sonuçlar yine bu adres üzerinden ilgilisine duyurulacaktır.  İhtiyaç Bursu ile mesleğimizin ve ülkemizin geleceği olan kıymetli meslektaş adayı öğrencilerimize, Oda olarak katkı sunabilmenin sevinci içerisinde olduğumuzu belirtir, tüm öğrencilerimize mutlu bir eğitim-öğretim yılı dileriz.

Nasıl başvuru yapabilirim?

Başvurular online form aracılığıyla alınmaktadır.

Burs miktarı ne kadardır?

2023-2024 yılı için burs miktarı aylık 1500 TL’dir. Burslar 9 ay boyunca ödenmektedir.

Son başvuru tarihi: 2 Ekim 2023

Başvur

Yorum Gönder

Merhaba, eğer soru sorduysanız kısa sürece sizlere cevap vermeye çalışacağız.
Çerezler
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.
Oops!
İnternet bağlantınızla ilgili bir sorun var gibi görünüyor. Lütfen internete bağlanın ve tekrar göz atmaya başlayın.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.