TÜRGEV Bursları

Ahmet
TÜRGEV Burs Başvurusu

TÜRGEV Burs Başvurusu

TÜRGEV 2023-2024 yılı Özel Destek ve Pusula Başarı Bursu başvuruları başladı. 

Genel Başvuru Şartları

 • Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ya da Mezuniyet Notu 100 üzerinden 53, 4 üzerinden 2.00 olmak,
 • Vakıf tarafından ilan edilen tarihlerde Vakıf resmî internet sitesi üzerinden başvurusunu başarılı bir
 • şekilde tamamlamak,
 • Vakıf Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde belirtilmiş olan başvuruya uygun bilgi ve belgeler ile
 • Vakıf Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde bulunmayan ancak başvurunun daha sağlıklı
 • değerlendirilmesi amacıyla Burs Komisyonu tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri, talep edildiği
 • tarih ve şekilde, doğru ve eksiksiz olarak vakıfla paylaşmak,

Özel Destek Yükseköğrenim ve Ortaöğretim Bursu

 • Şehit veya Gazi çocuğu, kendisi Gazi, Aile ve Sosyal Hizmetler
 • Bakanlığı koruması altında bulunan/bulunmuş, zorunlu göçe uğramış,aile iflas etmiş, anne ve
 • babasının her ikisi de vefat etmiş, kendisinde veya ailesinde hayati tehlike arz eden ve/veya yakın
 • bakım gereken ciddi sağlık sorunu / yüksek engel durumu veya özel destek gerektirecek benzer bir durumu bulunan adaylar başvurabilir.

Pusula Başarı Bursu

 • Yükseköğretime geçiş sınavı (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı hariç) sıralaması, bilim, yabancı dil, kültür sanat, sosyal sorumluluk, spor vb. alanlarda sınav, yarışma vb. bölgesel, ulusal, uluslararası dereceler, alınan ödüller, bilgisayar programları, yazılım vb. alanlarda beceri ve başarı durumu tespit ve teyit edilen adaylar değerlendirmeye alınır.
 • Vakıf bursları lisans kademesinde, hazırlık sınıfı veya birinci sınıfa ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerle ara sınıf öğrencilerine verilebilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Burs dağıtımında ara sınıf farkı gözetilmez; maddî imkânlar açısından daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır.
 • Burs başvurularında; lisans not ortalaması ve uluslararası geçerliliğe sahip, Vakıf tarafından kabul edilen muadil dil sınavlarından alınan puanların hesaplanmasında YÖK eşdeğerlik / not dönüşüm tablosu esas alınır.
 • Aksi belirtilmedikçe tahsis edilen her burs en fazla bir burs dönemini kapsar ve her sene Vakıf tarafından ilan edilen başvuru döneminde başvuruların tekrarlanması gerekir.

Pusula Başarı Bursları başvurularında Vakfımızca, burs başvurusunda bulunan adaydan;

a) Özgeçmiş,
b) Niyet Mektubu,
c) Ortaöğretime yeni başlayan öğrenciler için Ortaöğretime Geçiş Sınavı Sonuç Belgesi,
d) Ortaöğretimde ara sınıfta bulunan öğrenciler için son ders yılı veya yarıyıl itibariyle derslerinden aldığı
notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren, okul yönetimi tarafından onaylanmış evrak,
e) Lisans öğrenimine yeni başlayacak öğrenciler için Yükseköğretime Geçiş Sınavı Sonuç Belgesi (Yerleştiğiniz
bölüm adı, bölüme ait puanınızı içerecek şekilde olmalıdır. (Belgenin en altında doğrulama kodunun
f) Lisans öğrenimine devam eden ara sınıftaki öğrenciler tamamladığı son ders yılı veya yarıyıl itibariyle
derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren ve üniversite
tarafından onaylanmış evrakı,
g) Lisansüstü öğrenciler için lisansüstü programına kabul belgesi,
h) Tamamlanmış bir önceki eğitime ait diploma / geçici mezuniyet belgesi,
i) Varsa Dikey Geçiş Sınavı sonucunu gösterir evrak ve lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir üniversite
onaylı evrak,
j) Öğrenimine devam eden adaylardan ilgili eğitim kurumundan alınmış Öğrenci Belgesi,
k) Varsa yabancı dil ve diğer sınavlara ait sonuç belgeleri,
l) Varsa telif eserler, bildiriler, makaleler ve akademik tavsiye mektubu,
m) Milli olmuş amatör sporcular için Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Spor Genel Müdürlüğü'nden alınacak
evrak,
n) Bilim, Kültür, Sanat, Sosyal Sorumluluk, Spor vb. alanlarda bölgesel, ulusal, uluslararası dereceleriniz,
aldığınız başarı bursları, kabul almış bilimsel projeler, ödüller; bilgisayar programları, yazılım vb. alanlarda
beceri ve başarı durumunuzu gösterir destekleyici evraklar,
o) Adli Sicil Kaydı,
p) Varsa özel durumu gösterir belge ya da belgeler,
q) Burs başvurusunu destekleyeceği düşünülen diğer belgeler,
r) Burs Komisyonu tarafından belirtilecek diğer belgeler,
s) Burs değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması hâlinde; Vakıf tarafından paylaşılan ilgili taahhütnamenin ıslak imzalı bir nüshası talep edilmektedir.

Nasıl başvuru yapabilirim? 

Başvurular online form aracılığıyla alınmaktadır.

Danimarka Türk Diyanet Vakfı 2023-2024 yılı için burs başvuruları başladı.

Burs miktarı ne kadardır?

2023-2024 yılı için aylık burs miktarı belli değildir.

Son başvuru tarihi: 7 Ekim 2023

Özel Destek Yükseköğretim Bursu Özel Destek Ortaöğretim Bursu Pusula Başarı Bursu Bursu

Yorum Gönder

Merhaba, eğer soru sorduysanız kısa sürece sizlere cevap vermeye çalışacağız.
Çerezler
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.
Oops!
İnternet bağlantınızla ilgili bir sorun var gibi görünüyor. Lütfen internete bağlanın ve tekrar göz atmaya başlayın.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.